Υπηρεσίες

           Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης και κοπής

 

   Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης σε μεγάλα μεγέθη
               Θερμοκόλληση δυο μουσαμάδων και περιμετρική κόλληση (γύρισμα
τσέπη)
             Υπηρεσίες Κοπής & Χάραξης σε CNC ROUTER
               Υπηρεσίες κοπής και χάραξης με laser
 
 
             Εικόνες εργασίας και τοποθέτησης με το Γερανό
 
    Στην εταιρεία chrisart θα βρείτε μια ολοκληρωμένη λύση της επιχειρησιακής σας δραστηριότητας.Ξεκινώντας από το ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ γίνεται με τα καλύτερα υλικά για το αρτιότερο αποτέλεσμα. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -τοποθέτηση γίνεται εξ’ ολοκλήρου από εμάς και σε κάποιες περιπτώσεις και με τη βοήθεια ιδιόκτητου γερανοφόρου οχήματος.Ολοκληρώνοντας η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαμβάνεται μέσα στις υπηρεσίες μας.

Τέλος σε μας θα βρείτε υπηρεσίες ΚΟΠΗΣ και ΧΑΡΑΞΗΣ σε CNC Router

                                            Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες διαφήμισης

27420 29103, 693 865 6666   chrisartdesigns@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email