Στην εταιρεία Chris Art θα βρείτε μια ολοκληρωμένη λύση της επιχειρησιακής σας δραστηριότητας. Ξεκινώντας από το σχεδιασμό, η κατασκευή γίνεται με τα καλύτερα υλικά για το αρτιότερο αποτέλεσμα. Η εγκατάσταση – τοποθέτηση γίνεται εξ’ ολοκλήρου από εμάς και σε κάποιες περιπτώσεις και με τη βοήθεια ιδιόκτητου γερανοφόρου οχήματος. Ολοκληρώνοντας η συντήρηση περιλαμβάνεται μέσα στις υπηρεσίες μας.
Τέλος σε μας θα βρείτε υπηρεσίες κοπής και χάραξης σε CNC Router.

*Ειδικές τιμές σε επαγγελματίες διαφήμισης